kidde-10sco
kidde-10sco
kidde-10sco-obal
Dualni detektor co a koure

Detektor CO a hlásič požiaru Kidde 10SCO

Kombinované zariadenie pre zistenie požiaru, dymu a smrteľného nebezpečenstva v podobe oxidu uhoľnatého (CO) v jednom zariadení, ponúkajúce dvojitú ochranu pre maximálny komfort bezpečia. 10SCO má unikátny systém hlasového varovania.
Základná cena: 50,00 €
50,00 €
Zľava
skladem.png
Popis

data

Kombinovaný hlásič požiaru a oxidu uhoľnatého (CO) - Model Kidde 10SCO

Kidde 10SCO je batériovo napájané kombinované zariadenie pre hlásenie požiaru, dymu a smrteľného nebezpečenstva v podobe oxidu uhoľnatého (CO) v jednom zariadení poskytujúce dvojitú ochranu pre maximálny komfort bezpečia.

Kidde 10SCOunikátny systém hlasového varovania, ktorý vám pomôže určiť, ktoré nebezpečenstvo bolo práve zistené - poplach oznamuje:
"WARNING CARBON MONOXIDE!" ( "VAROVANIE! OXID UHOĽNATÝ!") alebo "FIRE FIRE" ( "POŽIAR !, POŽIAR!").

Systém hlasového varovanie, tiež upozorní užívateľa, ak prejde hlásič do režimu prechodného utíšenie, ak je pamäťou najvyššie namerané hodnoty hlásiče zaznamenaná nežiaduce hladina CO alebo v prípade, že sa zníži kapacita napájacej batérie.

Vďaka 10 ročnej životnosti elektrochemického senzora druhej generácie a najmodernejšiemu fotoelektrickému senzoru poskytuje Kidde 10SCO záruku 10 rokov a až o 80% dlhšiu životnosť a tým aj ochranu než je tomu v súčasnosti u mnohých iných ponúkaných hlásičov a detektorov.

Schválenie
Kidde 10SCO - Kombinovaný hlásič je nezávisle testovaný ako vyhovujúce všetkým európskym štandardom samozrejmosťou je ako certifikát CE, norme EN50291-1: 2010 (elektrické zariadenia na detekciu oxidu uhoľnatého v obytných priestoroch) tak schválenie podľa STN, EN 14604: 2005 (autonómne hlásiče dymu) a CPD. Určený pre montáže do novostavieb podľa vyhlášky 23/2008 Zb. Vyhláška o technických podmienkach požiarnej ochrany stavieb.

Zariadenie je tak vhodné pre umiestnenie vo všetkých obytných priestoroch.

Kombinovaný hlásič je vybavený multifunkčným tlačidlom Test / Reset / Hush, ktoré je schopné:
a) overovanie správneho fungovania zariadenia,
b) slúži na vyvolanie udalosti týkajúce sa dymu alebo najvyššej nameranej úrovne CO zistené od okamihu, resetu pamäte zariadenia,
c) umožňuje dočasnú deaktiváciu obvodov hlásiča po dobu približne 10 minút.

Stav senzorov, batérie a vnútorných obvodov je monitorovaný systémom automatického ovládacieho zariadenia účinnosti. V prípade zistenia poruchy vydá hlásič jedno pípnutie v pravidelne sa opakujúcim intervale 30 sekúnd na znamenie, že má poruchu. Batériové napájanie umožňuje umiestnenie zariadení v optimálnej pozícii.
Súčasťou zariadenia je montážna konzola navrhnutá pre upevnenie zariadenia na strop alebo stenu.
Oxid uhoľnatý je bezfarebný plyn, bez chuti a zápachu, ktorý vzniká pri zlom spaľovaní fosílnych palív, ako je uhlie, ropa, zemný plyn, LPG, uhlie a drevo. Môže byť tiež produkovaný zle udržiavanými alebo pokazenými palivo spaľujúcimi spotrebičmi určenými na vykurovanie v domácnostiach, ako sú napríklad: kotly, plynové spotrebiče, karmy, grily, zanesené komíny, ventilačné systémy alebo poškodené potrubie určené na odvod spalín.
Medzi časté príznaky otravy CO patria bolesti hlavy, nevoľnosť, únava či bolesť svalov - tieto však môžu byť ľahko zameniteľné s diagnózou chrípky. Je preto dôležité chrániť svoju rodinu a domov detektory oxidu uhoľnatého.

Výhody zariadení

 

Technické parametre výrobku

Technológia senzora:
CO: Elektrochemická technológia Kidde - patent, patrí medzi najpresnejšie technológie na svete.
Požiar: Fotoelektrická technológia Kidde - patent, patrí medzi najmodernejšie technológie na svete.
Zdroj: DC, 1x alkalická batéria 9V (je súčasťou balenia).
Spôsob montáže: Na strop či stenu.

Signalizácia
Prekročenie prípustnej koncentrácie CO: Akustický alarm 85 dB plus sled 4 krátkych výstražných pípnutia, po ktorých nasleduje hlasové varovanie "WARNING CARBON MONOXIDE!" ("VAROVANIE! OXID UHOĽNATÝ!"). Po štyroch minútach sa toto upozornenie opakuje raz za minútu, kým sa hlásič znovu neresetuje, alebo kým nie je oxid uhoľnatý eliminovaný. Červená LED signálka bliká v režime hlasového varovanie hlásiča.

Detekcia požiaru:
V prípade požiaru zaznie akustický alarm 85 dB plus 3 dlhé výstražné pípnutie, po ktorých nasleduje hlasové varovanie "FIRE !, FIRE!" ("POŽIAR !, POŽIAR!") Tento sled sa opakuje, kým dym nezmizne.
Červená signálka LED bliká v režime hlasového varovanie hlásiča.
Oznámenie konca životnosti: Po desiatich (10) rokov od uvedenia do prevádzky začne hlásič pípať v intervale 30 sekúnd.
Indikácia nízkeho stavu batérie: Červená LED signálka bude blikať každých 60 sekúnd a hlásič raz "pípne" s následným hlasovým upozornením "LOW BATTERY" ("slabá batéria").
Funkcia Test / Reset: Tlačidlo kontroly, údržby zariadení. Po jeho stlačení riadiaca jednotka vykonáva test zariadenia.
Funkcia Peak / Level: Vyvolanie udalosti týkajúce sa dymu alebo najvyššej nameranej úrovne CO zistené od okamihu, resetu pamäte zariadenia.
Funkcia Hush: prechodného utíšenie hlásiče na dobu až 10 minút.
Pracovná teplota: 0 °C - +40 °C
Prevádzková vlhkosť: 10% - 90% relatívnej vlhkosti (RH) nekondenzujúci.
Skladovacie podmienky: Teplota: -10 °C - +60 °C; Vlhkosť: 5% - 95% RH
Rozmery: 145mm x 145mm x 45mm
Hmotnosť: 0.38kg
Schválenie: STN EN52091 (CO) a STN EN14604 (požiar))
Známky: CE
Záruka: 10 rokov